Ljubljana Bežigrad

Danile Kumar

Termini znani! Trenerji znani!

dr. Vita Kraigherja

Termini znani! Trenerji znani!

Franceta Bevka

Termini znani! Trenerji znani!

JUDO ŠOLA STANIČEVA MŠJ

Trenerji znani!

Milana Šuštaršiča

Termini znani! Trenerji znani!

Mirana Jarca

Termini znani! Trenerji znani!

Ljubljana Center

Ledina

Termini znani! Trenerji znani!

Poljane

Termini znani! Trenerji znani!

Prežihovega Voranca

Termini znani! Trenerji znani!

Vodmat

Termini znani! Trenerji znani!

Ljubljana Moste polje

Jožeta Moškriča

Termini znani! Trenerji znani!

Ketteja in Murna

Termini znani! Trenerji znani!

Nove Fužine

Termini znani! Trenerji znani!

Nove Jarše

Termini znani! Trenerji znani!

Sostro

Termini znani! Trenerji znani!

Ljubljana Šiška

Dravlje

Termini znani! Trenerji znani!

Hinka Smrekarja

Termini znani! Trenerji znani!

Koseze

Termini znani! Trenerji znani!

Miška Kranjca

Termini znani! Trenerji znani!

Valentina Vodnika

Termini znani! Trenerji znani!

Ljubljana Vič

Kolezija- Cesta v Mestni log

Termini znani! Trenerji znani!

Trnovo

Termini znani! Trenerji znani!

Vič Abramova

Termini znani! Trenerji znani!

Vič Tržaška

Termini znani! Trenerji znani!