Hinka Smrekarja

Hinka Smrekarja

Termini

Razred Dan in ura Opomba
1. razredi TOREK in PETEK 14:00 - 14:45
2. razredi TOREK in PETEK 14:45 - 15:30
3. in višji razredi TOREK in PETEK od 15:30 do 16:15
Pričetek vadbe: PETEK, 15.9.2023 Cena: 28€ mesečno