Vodmat

Vodmat

Termini

Razred Dan in ura Opomba
3. in višji razredi SREDA in PETEK 13.45 - 14.45 ure
1. in 2. razredi SREDA in PETEK 14.45 - 15.45 ure
. Pričetek vadbe: PETEK, 18.9.2023 Cena mesečne vadbe 33€.