Ketteja in Murna

Ketteja in Murna

Termini

Razred Dan in ura Opomba
1. in 2. razredi TOREK od 16:00 do 17:00 URE Pričetek vadbe TOREK 3. oktober 2023 ; CENA vadbe 26,00 EUR mesečno
3. in višji razredi ČETRTEK od 16:00 do 17:30 URE Pričetek ČETRTEK 5. OKTOBER 2023 ; CENA vadbe 28,00 EUR mesečno