Pogoji vadbe

POGOJI za vadbo v programu »MALA ŠOLA JUDA« na OŠ Ljubljani:

 • Vadba poteka celotno šolsko leto v času podaljšanega bivanja otrok 1x ali 2x tedensko. Dolžina vadbene enote je določena v dogovoru s šolo.
 • NEČLANI: Vadba 1x tedensko je sofinancirana s strani MOL-a in je brezplačna. Vadba poteka le v terminu, ki ga dodeli šola na podlagi sklepa MOL-a o sofinanciranih urah.
 • ČLANI: Za dodatno - drugo uro vadbe v tednu se plačuje mesečni prispevek v katerega je všteta tudi letna članarina in registracija člana pri panožni zvezi.
 • Člani imajo sledeče ugodnosti: možnost brezplačne uporabe informacijskega sistema e-klub; sodelovanja na tekmovanjih; članstvo v Judo zvezi Slovenije s čimer je omogočena udeležbe na izpitih za višje pasove; udeležbe na taborih društva po znižani, članski ceni; nakupa opreme – kimon po znižani, članski ceni; možnost dodatne brezplačne vadbe za višje pasove v času od februarja do junija; 4. in višji razredi tudi dodatne brezplačne vadbe v Judo klubu Bežigrad.
 • Za mesečni prispevek starši otroka prejmejo račun mesečno ali dvomesečno preko aplikacije e-klub na svojo e-pošto, ki so jo navedli na prijavnico.
 • Zaradi praznikov in počitnic se mesečni prispevek za vadbo ne spremeni.
 • Zaradi bolezni trenerja, ko res ni mogoče organizirati zamenjavo, lahko vadba odpade, vendar največ 3 x v šolskem letu. Obvestilo se pravočasno pošlje staršem preko aplikacije e-klub na e-pošto staršev, ki so jo navedli na prijavnici.
 • Prispevek za 2x tedensko vadbo se ne zaračuna le v primeru, če je otrok prenehal z redno vadbo v začetku meseca in starši to sporočijo najkasneje do 15. v tekočem mesecu na elektronski naslov vadnine@malasolajuda.si ali telefon 051 306 306.
 • Prispevek se plača polovično le v primerih, ko se vadba prične ali konča v sredini meseca, to pa sta meseca september in junij. 10. Vsak drugi otrok (bratec, sestrica) je v mesecu juniju oproščen plačila mesečnega prispevka.
 • Stroški pošiljanja opominov in zamudne obresti neplačil, se zaračunavajo v skladu z veljavno zakonodajo. S podpisom prijavnice se dovoljuje objava fotografij ter posnetkov na spletni strani društva in Inštituta juda, albumu društva in Inštituta juda, internem glasilu društva in Inštituta juda ter za druge promocijske potrebe društva in Inštituta juda.
 • Za morebitne poškodbe, katerih vzrok so nepredvidljivi dejavniki, na katere trener in društvo nimata vpliva, trener in društvo ne odgovarjata.

POGOJI za vadbo v programu »MALA ŠOLA JUDA« na OŠ izven Ljubljane:

 • Vadba poteka celotno šolsko leto v času podaljšanega bivanja otrok 2x tedensko. Dolžina vadbene enote je določena v dogovoru s šolo. V primeru 1x tedenske vadbe se poravna 65 % mesečnega prispevka, ki se zaračunava za 2x tedensko vadbo.
 • Za mesečni prispevek starši otroka prejmejo račun mesečno preko informacijskega sistema e- klub na svojo e-pošto, ki so jo navedli na prijavnico.
 • Zaradi praznikov in počitnic se mesečni prispevek za vadbo ne spremeni.
 • Zaradi bolezni trenerja, ko res ni mogoče organizirati zamenjavo, lahko vadba odpade, vendar največ 3 x v šolskem letu. Obvestilo se pravočasno pošlje staršem preko informacijskega sistema e-klub na e-pošto staršev, ki so jo navedli na prijavnici.
 • Prispevek za 2x tedensko vadbo se ne zaračuna le v primeru, če je otrok prenehal z redno vadbo v začetku meseca in starši to sporočijo najkasneje do 15. v tekočem mesecu na elektronski naslov vadnine@malasolajuda.si ali telefon 051 306 306.
 • Prispevek se plača polovično le v primerih, ko se vadba prične ali konča v sredini meseca, to pa sta meseca september in junij.
 • Vsak drugi otrok (bratec, sestrica) je v mesecu juniju oproščen plačila mesečnega prispevka.
 • Stroški pošiljanja opominov in zamudne obresti neplačil, se zaračunavajo v skladu z veljavno zakonodajo.
 • S podpisom prijavnice se dovoljuje objava fotografij ter posnetkov na spletni strani društva in Inštituta juda, albumu društva in Inštituta juda, internem glasilu društva in Inštituta juda ter za druge promocijske potrebe društva in Inštituta juda. 10. Za morebitne poškodbe, katerih vzrok so nepredvidljivi dejavniki, na katere trener in društvo nimata vpliva, trener in društvo ne odgovarjata.
Za vprašanja smo na voljo preko kontaktnega obrazca.