Pogoji vadbe

POGOJI za vadbo v programu juda na OŠ:

 1. VADBA:
 • Vadba brez brez prijave na vadbo ni možna. S podpisom pristopne izjave ali prijave na vadbo potrjujete, da ste seznanjeni s temi pogoji vadbe.
 • Vadba poteka celotno šolsko leto in je plačljiva.
 • V času državnih praznikov in šolskih počitnic vadbe načeloma ni, poteka le, če je to dovoljeno s strani upravitelja/lastnika telovadnega prostora.
 • Dolžina vadbene enote je določena v dogovoru z upraviteljem/lastnikom telovadnega prostora.
 1. MESEČNI PRISPEVEK:
 • Mesečni prispevek za vadbo poravnajo vadeči/starši/zastopniki za tekoči mesec vadbe.
 • Starši/zastopniki/vadeči prejmejo račune/plačilne naloge po elektronski pošti preko sistema E-klub na elektronski naslov, ki so ga navedli ob vpisu otroka.
 • Mesečni prispevek za vadbo je preračunan na število ur v celotnem vadbenem obdobju, zato so mesečni prispevki enaki za vsak mesec ne glede na različno število ur v posameznem mesecu.
 • Mesečni prispevek se lahko zniža ali ne zračuna le v primeru, če otrok/vadeči ne obiskuje vadbe zaradi dolgotrajnejše bolezni, poškodbe, prenehanja vadbe. Starši/zastopniki morajo to sporočiti najkasneje do 10. v tekočem mesecu na elektronski naslov info@malasolajuda.si.
 • Mesečni prispevek se ne spremeni, če se vadečni ne udeleži vadbe zaradi šolskih obveznosti (npr. tečaj plavanja, šola v naravi, ..) ali občasnih drugih aktivnosti. Mesečni prispevek je pavšal in se posamezni izostanek od mesečnega prispevka ne odšteva.
 • Mesečni prispevek se plača polovično le v primerih, ko izvajalec z vadbo prične ali konča v sredini meseca (september in junij) ali pa se je vadba na zahtevo upravitelja telovadnega prostora pričela kasneje ali končala pred koncem šolskega leta.
 • Mesečni prispevek se plača polovično tudi v primeru, ko je otrok/vadeči z vadbo pričel v sredini meseca.
 • Vsak drugi otrok/vadeči iz iste družine (bratec, sestrica) je v mesecu juniju oproščen plačila mesečnega prispevka.
 • Stroški pošiljanja opominov in zamudne obresti neplačil se zaračunavajo v skladu z veljavno zakonodajo.
 1. PRAVICA IZVAJALCA:
 • Izvajalec vadbe si pridržuje pravico, da zaradi bolezni trenerja, ko ni mogoče organizirati zamenjavo, vadba odpade, vendar največ 2 x v šolskem letu. Izvajalec obvestilo pravočasno pošlje staršem/zastopnikom preko informacijskega sistema E-klub na elektronski naslov, ki je bil sporočen ob vpisu otroka/vadečega.
 • Za morebitne poškodbe, katerih vzrok so nepredvidljivi dejavniki, na katere trener in društvo/klub/zavod nimata-nimajo vpliva, trener in društvo/klub/zavod ne odgovarjata.
 1. SOGLASJE STARŠEV/ZASTOPNIKOV
 • Z vpisom otroka na vadbo juda starši/zastopniki soglašajo, da se otrok udeležuje vadbe, postane član društva/kluba/zavoda in dovoljujejo obdelavo vpisnih podatkov za vodenje evidence vadbe, pošiljanje računov/plačilnih nalogov s strani izvajalca in obveščanje. Podrobna opredelitev se nahaja v poglavju "Varstvo osebnih podatkov" Pravil društva/kluba/zavoda, ki so objavljena na spletni strani malasolajuda.si .
Za vprašanja smo na voljo preko kontaktnega obrazca.